Uslovi korištenja

Podaci prikupljeni prilikom korištenja alata će se koristiti isključivo u svrhu analize tržišne pozicije i/ili inovativnosti, te se u druge svrhe neće koristiti.