Alat za procjenu inovativnosti

Alat za procjenu inovativnosti razvijen je kako bi se koristio za kvalitativnu procjenu ekonomske, društvene i okolinske održivosti inovacijskih projekata.

Također, njegova svrha je i da služi kao kontroli alat u procesu generisanja inovacije (ex ante procjena), bilo da se radi o inovativnom proizvodu, usluzi, procesu, organizaciji ili novom tržištu, kako bi se sagledali svi aspekti i kriteriji nužni za održivost ideje.

Korištenje alata nakon implementirane inovacije (ex post procjena) omogućava procjenu održivosti već generisane ideje.

Alat za procjenu inovativnosti vrši ocjenjivanje kroz niz izjava podijeljenih u pet osnovnih kategorija:

 • Firma (malo i srednje preduzeće)
 • Inovacija
 • Društvena održivost
 • Okolinska održivost
 • Finansije

Na temelju ulaznih podataka provodi se evaluacija i generiše se izvještaj za svaku kategoriju u odjeljku Sažetak evaluacije.

NAPOMENA: Za popunjavanje upitnika, potrebno Vam je 10tak minuta. Alat se pruža samo u informativne svrhe, uz razumijevanje da isti ne daje nikakvo profesionalno mišljenje ili savjet.

Profil

Kontakt osoba

Podaci o kompaniji / organizaciji

Kompanija (MSP)

 • 1 Struktura/aktivnosti firme podržavaju inovacije (postojeća stručnost osoblja može podržati proces inovacije)
 • 2 Kapacitet firme je dovoljan za implementaciju procesa inovacije (dovoljan broj osoblja, veličina kompanije, infrastruktura, finansijski kapacitet…)
 • 3 Postojeća stručnost u kompaniji dovoljna je da podrži predloženu inovaciju
 • 4 Firma ima iskustvo u korištenju eksternog finansiranja ili podrške za inovacije (javno finansiranje, crowd funding,…)
 • 5 Firma ima dovoljno resursa da lansira inovaciju na tržište (kanali prodaje i distribucije, marketing,...)
 • 6 Firma ima poslovne relacije sa potencijalnim kupcima inovacija

Inovacija

 • 1 Inovacija targetira željeni proizvod/uslugu (inovacija je dovoljno značajna i posjedovat će neke/sve potrebne karakteristike željenog proizvoda/usluge)
 • 2 Postoji potreba na ciljnom tržištu za takvom inovacijom
 • 3 Inovacija je u skladu sa važećim propisima (sigurnosni zahtjevi, zaštita podataka, zakon...)
 • 4 Proces implementacije inovacije je u skladu s planiranim vremenom za izlazak na tržište novog proizvoda/usluge (istraživanje i razvoj, testiranje, implementacija...)
 • 5 TRL (nivo tehnološke spremnosti) inovacije je adekvatan za implementaciju
 • 6 Inovacija omogućava održivi razvoj (inovacija će omogućiti buduća ulaganja u kontinuirani proces inovacije)
 • 7 Inovacija je jedinstvena na tržištu

Društvena održivost

 • 1 Inovacija olakšava i/ili promoviše zdrav život i dobrobit
 • 2 Inovacija olakšava i/ili promoviše inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje
 • 3 Inovacije olakšavaju i/ili promovišu rodnu ravnopravnost
 • 4 Inovacija olakšava i/ili promoviše čistu okolinu i upravljanje otpadom
 • 5 Angažman ljudskih resursa koji se bave inovacijama je uglavnom iz lokalne zajednice
 • 6 Korištenje resursa (materijala, usluga,..) potrebnih za inovaciju uglavnom je iz lokalnih izvora

Okolinska održivost

 • 1 Inovacija olakšava i/ili promoviše čistu okolinu i upravljanje otpadom
 • 2 Inovacija olakšava i/ili promoviše pristupačnu i čistu energiju
 • 3 Inovacija olakšava i/ili promoviše održive gradove i zajednice
 • 4 Inovacija olakšava i/ili promoviše svijest o klimatskim promjenama
 • 5 Firma učestvuje u inicijativama održivosti

Finansije

 • 1 Poslovni model planirane implementacije inovacija je vrlo pogodan za ciljno tržište (licenciranje, prodaja, podugovaranje, savjetovanje...)
 • 2 Troškovi implementacije inovacije mogu se finansirati iz dostupnih izvora
 • 3 Dodatna vrijednost inovacije premašuje sve troškove vezane za implementaciju inovacije (troškovi istraživanja i razvoja inovacija, troškovi tranzicije...)
 • 4 Inovacija se može unovčiti kroz nekoliko proizvoda/usluga
 • 5 Kreativni faktor inovacije je fer nadoknađen (ne samo da se kreativnost podstiče već se i finansijski nagrađuje)
 • 6 Vrijednost inovacije direktno doprinosi održivosti finansiranja inovacijskog procesa (povećana dobit djelimično se reinvestira u inovacijske procese)